grafik tasarım

Grafik Tasarım

Logo/amblem ve kurumsal kimlik gibi ihtiyaçlardan başlayarak, masaüstü yayınlar ve dijital ortamda ihtiyacınız olabilecek tanıtım materyallerinin tasarımlarını uygulamasını yapmaktayız.

 Hemen Arayın!

İnternet Sitesi

Kurumsal bütünlüğünüze uygun, sizi sanal ortama taşıyan ve temsil edebilen nitelikte internet sitelerinizi, e-ticaret sitelerinizi, sosyal medya entegrasyonlarını, optimizasyonlarını uzman ellere teslim etmek isterseniz, b u r a d a y ı z...

 Hemen Arayın!

matbaa

Matbaa Baskı

Grafik tasarımların en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için matbaa aşaması son derece önemlidir. Bizler işimizin bir parçası olan bu aşamayı kendi denetimimiz altında tamamlayarak, yaptığımız tasarımların ruhuna uygun olarak baskıyı sonuçlandırıyoruz...
tabela1

Tabela | Reklam

Işıklı, ışıksız tabelalar, totemler, yönlendirme tabelaları, vinil germe görsel ve tanıtımlar, araç giydirmeleri, cam giydirmeleri, one way vision, yelken bayraklar, plastik dubalar... ve tanıtım - reklam adına daha ne ihtiyacınız varsa...
 

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Grafik tasarım nedir diye soracak olursak; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek ya da bir düşünceyi görselleştirmek için, metnin ve görsellerin algılanabilir, görülebilir bir düzlemde, iki veya üç boyutlu olarak düzenlenmesini içeren yaratıcı bir süreçtir diyebiliriz. Baskılı işler, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda uygulanabilir. Grafik tasarımında, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim ve birlik kuralları geçerlidir.

Grafiker Almanca Graphiker kelimesinin karşılığı, Grafik Tasarımcı ise İngilizce Graphic Designer kelimesinin karşılığı olup aynı anlamdadır. Grafiker veya Grafik tasarımcı unvanına sahip olabilmek için bu alanda bir eğitim ve pratikten geçmiş olmak gerekmektedir.

Grafik ve tasarımın tarihi; bir yanıyla MÖ 14 binlerde yapılmış mağara resimlerine, başka bir yanıyla da İÖ 4. yüzyılda yazının ortaya çıkmasına dayandırılabilir. Bu alandaki önemli sayılabilecek gelişmelerin daha çok el yazması dini içerikli kitapların yayınlanmasıyla birlikte hızlanmıştır. Johann Gutenberg'in 1450'lerde hareketli matbaayı etmesiyle birlikte Avrupa'da kitaplar yaygınlaşmaya başlamış, yine o dönemlerde de entelektüel düşünce, din etrafında şekillendiğinden, ilk basılıp dağıtılan kitaplar dinsel kitaplar olmuştur. Söz konusu bu yayınlar için harf ve metin dizimi erken dönem grafik tasarım pratikleridir.

Asıl çıkış noktası ise; sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile özellikle de fotoğrafın keşfi ile ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post-İzlenimcilik akımlarının sonrasında olmuştur. Çünkü resim sanatı farklı bir yöne ilerlemeye başlamış ve grafik, afiş, ürün katalogları gibi çalışmalar öne çıkmaya başlamıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla reklam ve tanıtım daha da önemli hale gelmiştir. Ürün katalogları ilk zamanlar fotoğraflar yerine gravür baskılar ile yapılırken, tanıtım ve duyuru yapan afişler de ayrı bir alan olarak ele alınıyordu. Dolayısıyla bu çalışmaları da daha çok grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlar yapmaktaydı. Bu nedenledir ki; çalışmalarda resimsel özellikleri öne çıkarken, tipografik özellikler ikincil planda kalıyordu. Baskı tekniklerinin gelişmesi, fotoğraf ve tipografinin önemini de artırmış, bununla birlikte afiş tasarımı ve grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak kabul görmüştür.

İbrahim Müteferrika ile 14 Aralık 1727'de Osmanlıya matbaa gelmiş ve Müteferrika Matbaası olarak kurulmuştur. Bu matbaada 1729-1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. Burada basılan kitaplar dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültürü tarihine dair önemli yer tutmaktadır. Bu eserlerden 1729'da "Vankulu Lugati" Arapça harflerle ilk basılan kitap olmuştur. Kâtip Çelebi'nin 1732'de basılan "Cihannuma"sı içinde harita ve çizimler yer almıştır. J. B Holderman'ın "Grammaire Turque" kitabı 1730'da Osmanlı'da Latin alfabesini kullanarak basılan ilk eser olmuştur. 1732 yılında basılan "Tarih-i Hind-i garbi" (Amerika’nın keşfi), Amerika hakkında Müslüman bir yazar tarafından yazılan ilk kitap olma özelliğindedir.

Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi grafik tasarım alanında da önemli gelişmeler olmuş, ortaya çıkan grafik programları geniş imkânlar sağlamıştır. Günümüzde Grafik tasarım büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığı ile yapılmakta ve hemen hemen hayatımızın her alanında yer almaktadır.

Logo/amblem ve kurumsal kimlik gibi ihtiyaçlardan başlayarak, masaüstü yayınlar ve dijital ortamda ihtiyacınız olabilecek tanıtım materyallerinin tasarımlarını uygulamasını yapmaktayız.